เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ(Hand-Held Mobile Computer หรือ PDA)

  บริษัท ริบบอน(ไทยแลนด์) จำกัด จำหน่าย Mobile Computer หรือ PDA คอมพิวเตอร์แบบพกพา คอมพิวเตอร์มือถือ เก็บข้อมูลในตัวได้เหมาะสำหรับ Logistic ตรวจนับสินค้า หรือทรัพย์สิน,ค้าปลีก และอุตสาหกรรมทุกประเภท