เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cipherlab

Cipherlab Barcode Scanner