BarTender

 โปรแกรมออกแบบและพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด BarTender เวอร์ชั่นใหม่ 10.0 ง่ายต่อการออกแบบและใช้งาน จากข้อความที่ง่ายที่สุด ถึงการอกแบบกราฟิก บาร์โค้ด 2มิติที่ซับซ้อน และแม้กระทั่งการเข้ารหัสข้อมูล RFID คุณสมบัติสำหรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ รวมถึงคำสั่งที่มีประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย (รวมถึง Oracle และ SAP) นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติที่มีประสิทธิในการพิมพ์และการเข้ารหัส  ID Card, เข้ารหัสบัตรแถบแม่เล็ก, บัตรสมาชิกและบัตรพลาสติก อื่นๆ


  • Label Matrix.jpg
    โปรแกรมออกแบบและพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด LABEL MATRIX โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการออกแบบฉลากและ RFID มีตัวช่วยในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลพร้อมกับอินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สาม...

  • nicelabel.jpg