เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol หรือ Motorola

Symbol Barcode Scanner


  • Symbol LS2208
    เครื่องอ่านบาร์โค้ด ยี่ห้อ symbol หรือ Motorola รุ่น LS2208 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ หัวอ่านแบบเลเซอร์เส้นเดียว มี่ขาตั้งอ่านบาร์โค้ดได้อัตโนมัติ สแกนบาร์โค้ดได้อย่างรวดเร็ว ...

  • DS4208
    เครื่องอ่านบาร์โค้ด2D Motorola รุ่น DS4208 เครื่องอ่านบาร์โค้ด2D ยี่ห้อ Motorola หรือ symbol รุ่น DS4208 เป็นอุปกรณ์ที่คงทน และผ่านการทดสอบด้านความทนทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว DS4208...