เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell

Honeywell Barcode Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องสแกนบาร์โค้ด ยี่ห้อHoneywell เครื่องอ่านบาร์โค้ดประสิทธิภาพสูงจากอเมริกา อ่านบาร์โค้ดได้รวดเร็วแม่นยำ


 • Honeywell 1300g
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell 3800g ชนิดลำแสง Linear Imaging ใช้ได้นาน ทนทาน อ่านบาร์โค้ด 1D อ่านบาร์โค้ดได้รวดเร็ว แม่นยำ สามารถอ่านบาร์โค้ดที่ไม่สมบูรณ์ หรือแท่งบาร์โค้ดที...

 • Honeywell-3820 Cordless Linear Image Scanner
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย Honeywell 3820 หัวอ่านแบบ Linear Imaging อ่านบาร์โค้ด 1D เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย เชื่อมต่อด้วยBluetooth สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ด ที่ไม่สม...

 • Honeywell 5145 Eclipse
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell หรือ Metrologic MS5145 Eclipse หัวอ่านเป็นแบบเลเซอร์ เส้นเดียว อ่านบาร์โค้ด 1D ความเร็ว 72 scans per second ทนการตกจากที่สูงได้ 1.5เมตร อ่านบาร์โค้ด ท...

 • Honeywell 7180 Orbit CG
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell 7180 Orbit เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ อ่านบาร์โค้ด 1D หัวอ่านเป็นแบบเลเซอร์ 20เส้น ปรับเป็น 1เส้นได้ หัวอ่านปรับระดับได้ ความเร็ว 1,120 scans/seco...

 • Honeywell 7120 Orbit
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell 7120 Orbit หัวอ่านเป็นแบบเลเซอร์ 20เส้น หัวอ่านปรับระดับได้ อ่านบาร์โค้ด 1D ความเร็ว 1,120 scans/second อ่านบาร์โค้ดได้อย่างรวดเร็ว

 • Honeywell Hyperion 1300g
  Honeywell 1300g หัวอ่านเป็นแบบ Linear Imaging อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D อ่านบาร์โค้ด ได้กว้างถึง18นิ้ว ความเร็ว 270 scane per second ทนตกจากที่สูง1.5เมตร ได้ถึง 50ครั้ง อ่านบาร...

 • Honeywell 1200G
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด ยี่ห้อ Honeywell รุ่น Voyager 1200g หัวอ่านเป็นแบบ เลเซอร์เส้นเดียว อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D ความเร็ว 100scans per second เชื่อมต่อแบบ USB,keyboard wedge,RS232...

 • เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell 1250G
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell Voyager 1250g หัวอ่านเป็นแบบ เลเซอร์เส้นเดียว อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D ความเร็ว 100scans per second เชื่อมต่อแบบ USB,keyboard wedge,RS232 ได้ในเครื่อ...

 • voyager1202g bf
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย Honeywell รุ่น Voyager 1202g-bf(Battery Free) หัวอ่านเลเซอร์เส้นเดียว 100scan/second สแกนบาร์โค้ดได้อย่างน้อย 100ครั้ง ต่อการสแกนทุก1วินาที/การชาร์ต1ครั้ง...

 • Voyager 1202g
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย บลูทูธ Voyager® 1202g Wireless Single-Line Laser Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย บลูทูธ หัวอ่านเป็นแบบ Laser เส้นเดียว ระยะการอ่านครอบคลุมพื้นที่...

 • Voyager 1400g
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D Honeywell Voyager 1200g เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2มิติ หัวอ่านเป็นแบบ Area Imaging อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D และ 2D เพิ่มประสิทธิภาพการสแกนบาร์โค้ดที่ชำรุด เสียหาย กันตก...

 • honeywell voyager1450g
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D ยี่ห้อ Honeywell รุ่น Voyager 1450g เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2มิติ หัวอ่านเป็นแบบ Area Imaging อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D และ 2D เพิ่มประสิทธิภาพการสแกนบาร์โค้ดที่ชำรุด เ...

 • voyager 1452g
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D แบบไร้สาย Honeywell Voyager 1452g เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย(wireless barcode scanner) Bluetooth ระยะการใช้งาน 10เมตร แสกนบาร์โค้ด ได้ทั้ง 1D,2D สแกนบาร์โค...

 • Honeywell Voyager GS 9590
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell VoyagerGS 9590 หัวอ่านเป็นแบบเลเซอร์ เส้นเดียว อ่านบาร์โค้ด 1D ความเร็ว 100 scans per second ทนการตกจากที่สูงได้ 1.5เมตร อ่านบาร์โค้ด ที่มีขนาดยาว ได้...

 • honeywell voyager1602g
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell รุ่น Voyager 1602g เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone Apple® iOS, Android® and Windows® Mobile® devices อ่านบาร์โค้ด...

 • Honeywell Xenon 1900
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell Xenon 1900 ชนิดลำแสง Area Imaging อ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D อ่านบาร์โค้ดได้รวดเร็ว แม่นยำ สามารถอ่านบาร์โค้ดที่ชำรุด หรือแท่งบาร์โค้ดทีเสียหายได้ด...

 • honeywell-1950gsr.jpg
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด ที่อ่าน 1 มิติ 2 มิติ และ QR Code ขนาดเล็กได้แม่นยำ ด้วยเซนเซอร์คุณภาพและเทคโนโลยีระดับสูง ขนาดเซ็นเซอร์แบบ Area Image 1280 x 800 Pixel. Xenon 1950 GSR ยังสามาร...

 • xenon 1902
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย Honeywell Xenon 1902 หัวอ่านเป็นแบบ Area Imaging อ่านบาร์โค้ดได้ทุกชนิดทั้ง 1D และ 2D อ่านบาร์โค้ด ขนาดเล็กได้ 3.5mil เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้...

 • honeywell granit1980i
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell รุ่น Granit 1980i เครื่องอ่านบาร์โค้ด full-range industrial grade สามารถสแกนบาร์โค้ด 1D,2D ได้ระยะไกลถึง 15เมตร แข็งแรงทนทาน ทนต่อการตกกระแทก Full-Ran...

 • fusion 3780
  Fusion® 3780 Omnidierctional Laser Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell รุ่น Fusion3780 เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์รอบทิศทางแบบหลายเส้นและสามารถปรับเป็น เลเซอร์เส้นเดียว มีน้ำห...

 • MS 7580
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ หัวอ่านแบบ Area Image สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ทั้ง 1D และ 2D Motion Tolerance : 200 cm/s for 13 mil UPC at optimal focusScan Pattern : Area Image (1280 ...

 • MS7820 Solaris
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ หัวอ่านเลเซอร์ 20เส้น 1800สแกน/วินาที Scan Speed : 1800 scan lines/secondScan Pattern : Omnidirectional 5 fields of 4 lines (20 lines)Scan Pattern : ...

 • MS3580 quantums
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ หัวอ่านเลเซอร์ 20เส้น 1650สแกน/วินาที Scan Speed : 1650 scan lines/secondScan Pattern : Omnidirectional 5 fields of 4 lines (20 lines)Light Source : ...

 • YJ 5900
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบหลายเส้น Youjie 5900 เครื่องอ่านบาร์โค้ด Youjie รุ่น YJ5900 หัวอ่านเลเซอร์รอบทิศทางแบบแฮนด์ฟรี ตั้งโต๊ะขนาดเล็กราคาประหยัดที่มีประสิทธิภาพในการสแกนที่เพิ่มขึ้...

 • YUJIE YJ3300
  YUJIE 3300 Barcode Scanner by Honeywell เครื่องอ่านบาร์โค้ด YouJie 3300 หัวอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์เส้นเดียว สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ก...

 • YOUJIE YJ4600
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด2มิติ Youjie รุ่น YJ4600 เครื่องอ่านบาร์โค้ด YJ4600 หัวอ่านแบบarea imagingอ่านได้ทั้งบาร์โค้ด 1D และ 2D ราคาประหยัด ประสิทธิภาพดี

 • Youjie ZL2200
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Youjie รุ่น ZL2200 เครื่องอ่านบาร์โค้ด ZL2200 หัวอ่านแบบLaser อ่านบาร์โค้ด 1D ราคาประหยัด ประสิทธิภาพใช้ได้

 • HF600
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Youjie รุ่น HF600 หัวอ่านแบบ Area-imaging Scanner อ่านบาร์โค้ด 1D,2Dได้ อ่านบาร์โค้ดจากมือถือได้

 • Honeywell 4850dr
  เครื่องสแกนเอกสาร Honeywell รุ่น 4850dr เครื่องสแกนเอกสาร สแกนเอกสารได้ขนาดใหญ่ถึง A4 สแกนได้เร็ว17หน้าต่อนาที Purpose-Built for Document Imaging: Imager, stand and document tray w...