เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell รุ่น Granit 1980i

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell รุ่น Granit 1980i

เครื่องอ่านบาร์โค้ด full-range industrial grade สามารถสแกนบาร์โค้ด 1D,2D ได้ระยะไกลถึง 15เมตร แข็งแรงทนทาน ทนต่อการตกกระแทก

Full-Range Area-Imaging Performance: Scans low density (100 mil) codes out to 52 feet (16 m) and high density (2 mil) codes at close range—and everything in between.

Built Granit Tough: Tested to withstand the toughest environments, Granit is rated IP65 and can withstand 5,000 tumbles from 3.2 ft (1 m) and 50 drops to concrete from 6.5 ft (2 m)

Easy to Use: A laser-spot aimer, omni-directional scanning, and features such as centering take the guesswork out of scanning at extended ranges.

Industrial Grade Cable Option: Tested to withstand 300,000 90-degree bends at temperatures as low as -22°F (-30°C). Continues to communicate when up to 60 pounds of force is applied.


 • Honeywell 1300g
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell 3800g ชนิดลำแสง Linear Imaging ใช้ได้นาน ทนทาน อ่านบาร์โค้ด 1D อ่านบาร์โค้ดได้รวดเร็ว แม่นยำ สามารถอ่านบาร์โค้ดที่ไม่สมบูรณ์ หรือแท่งบาร์โค้ดที...

 • Honeywell-3820 Cordless Linear Image Scanner
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย Honeywell 3820 หัวอ่านแบบ Linear Imaging อ่านบาร์โค้ด 1D เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย เชื่อมต่อด้วยBluetooth สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ด ที่ไม่สม...

 • Honeywell 5145 Eclipse
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell หรือ Metrologic MS5145 Eclipse หัวอ่านเป็นแบบเลเซอร์ เส้นเดียว อ่านบาร์โค้ด 1D ความเร็ว 72 scans per second ทนการตกจากที่สูงได้ 1.5เมตร อ่านบาร์โค้ด ท...

 • Honeywell 7180 Orbit CG
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell 7180 Orbit เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ อ่านบาร์โค้ด 1D หัวอ่านเป็นแบบเลเซอร์ 20เส้น ปรับเป็น 1เส้นได้ หัวอ่านปรับระดับได้ ความเร็ว 1,120 scans/seco...

 • Honeywell 7120 Orbit
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell 7120 Orbit หัวอ่านเป็นแบบเลเซอร์ 20เส้น หัวอ่านปรับระดับได้ อ่านบาร์โค้ด 1D ความเร็ว 1,120 scans/second อ่านบาร์โค้ดได้อย่างรวดเร็ว

 • Honeywell Hyperion 1300g
  Honeywell 1300g หัวอ่านเป็นแบบ Linear Imaging อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D อ่านบาร์โค้ด ได้กว้างถึง18นิ้ว ความเร็ว 270 scane per second ทนตกจากที่สูง1.5เมตร ได้ถึง 50ครั้ง อ่านบาร...

 • Honeywell 1200G
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด ยี่ห้อ Honeywell รุ่น Voyager 1200g หัวอ่านเป็นแบบ เลเซอร์เส้นเดียว อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D ความเร็ว 100scans per second เชื่อมต่อแบบ USB,keyboard wedge,RS232...

 • เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell 1250G
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell Voyager 1250g หัวอ่านเป็นแบบ เลเซอร์เส้นเดียว อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D ความเร็ว 100scans per second เชื่อมต่อแบบ USB,keyboard wedge,RS232 ได้ในเครื่อ...

 • voyager1202g bf
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย Honeywell รุ่น Voyager 1202g-bf(Battery Free) หัวอ่านเลเซอร์เส้นเดียว 100scan/second สแกนบาร์โค้ดได้อย่างน้อย 100ครั้ง ต่อการสแกนทุก1วินาที/การชาร์ต1ครั้ง...

 • Voyager 1202g
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย บลูทูธ Voyager® 1202g Wireless Single-Line Laser Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย บลูทูธ หัวอ่านเป็นแบบ Laser เส้นเดียว ระยะการอ่านครอบคลุมพื้นที่...

 • Voyager 1400g
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D Honeywell Voyager 1200g เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2มิติ หัวอ่านเป็นแบบ Area Imaging อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D และ 2D เพิ่มประสิทธิภาพการสแกนบาร์โค้ดที่ชำรุด เสียหาย กันตก...

 • honeywell voyager1450g
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D ยี่ห้อ Honeywell รุ่น Voyager 1450g เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2มิติ หัวอ่านเป็นแบบ Area Imaging อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D และ 2D เพิ่มประสิทธิภาพการสแกนบาร์โค้ดที่ชำรุด เ...

 • voyager 1452g
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D แบบไร้สาย Honeywell Voyager 1452g เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย(wireless barcode scanner) Bluetooth ระยะการใช้งาน 10เมตร แสกนบาร์โค้ด ได้ทั้ง 1D,2D สแกนบาร์โค...

 • Honeywell Voyager GS 9590
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell VoyagerGS 9590 หัวอ่านเป็นแบบเลเซอร์ เส้นเดียว อ่านบาร์โค้ด 1D ความเร็ว 100 scans per second ทนการตกจากที่สูงได้ 1.5เมตร อ่านบาร์โค้ด ที่มีขนาดยาว ได้...

 • honeywell voyager1602g
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell รุ่น Voyager 1602g เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone Apple® iOS, Android® and Windows® Mobile® devices อ่านบาร์โค้ด...

 • Honeywell Xenon 1900
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell Xenon 1900 ชนิดลำแสง Area Imaging อ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D อ่านบาร์โค้ดได้รวดเร็ว แม่นยำ สามารถอ่านบาร์โค้ดที่ชำรุด หรือแท่งบาร์โค้ดทีเสียหายได้ด...

 • honeywell-1950gsr.jpg
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด ที่อ่าน 1 มิติ 2 มิติ และ QR Code ขนาดเล็กได้แม่นยำ ด้วยเซนเซอร์คุณภาพและเทคโนโลยีระดับสูง ขนาดเซ็นเซอร์แบบ Area Image 1280 x 800 Pixel. Xenon 1950 GSR ยังสามาร...

 • xenon 1902
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย Honeywell Xenon 1902 หัวอ่านเป็นแบบ Area Imaging อ่านบาร์โค้ดได้ทุกชนิดทั้ง 1D และ 2D อ่านบาร์โค้ด ขนาดเล็กได้ 3.5mil เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้...

 • fusion 3780
  Fusion® 3780 Omnidierctional Laser Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell รุ่น Fusion3780 เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์รอบทิศทางแบบหลายเส้นและสามารถปรับเป็น เลเซอร์เส้นเดียว มีน้ำห...

 • MS 7580
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ หัวอ่านแบบ Area Image สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ทั้ง 1D และ 2D Motion Tolerance : 200 cm/s for 13 mil UPC at optimal focusScan Pattern : Area Image (1280 ...

 • MS7820 Solaris
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ หัวอ่านเลเซอร์ 20เส้น 1800สแกน/วินาที Scan Speed : 1800 scan lines/secondScan Pattern : Omnidirectional 5 fields of 4 lines (20 lines)Scan Pattern : ...

 • MS3580 quantums
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ หัวอ่านเลเซอร์ 20เส้น 1650สแกน/วินาที Scan Speed : 1650 scan lines/secondScan Pattern : Omnidirectional 5 fields of 4 lines (20 lines)Light Source : ...

 • YJ 5900
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบหลายเส้น Youjie 5900 เครื่องอ่านบาร์โค้ด Youjie รุ่น YJ5900 หัวอ่านเลเซอร์รอบทิศทางแบบแฮนด์ฟรี ตั้งโต๊ะขนาดเล็กราคาประหยัดที่มีประสิทธิภาพในการสแกนที่เพิ่มขึ้...

 • YUJIE YJ3300
  YUJIE 3300 Barcode Scanner by Honeywell เครื่องอ่านบาร์โค้ด YouJie 3300 หัวอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์เส้นเดียว สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ก...

 • YOUJIE YJ4600
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด2มิติ Youjie รุ่น YJ4600 เครื่องอ่านบาร์โค้ด YJ4600 หัวอ่านแบบarea imagingอ่านได้ทั้งบาร์โค้ด 1D และ 2D ราคาประหยัด ประสิทธิภาพดี

 • Youjie ZL2200
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Youjie รุ่น ZL2200 เครื่องอ่านบาร์โค้ด ZL2200 หัวอ่านแบบLaser อ่านบาร์โค้ด 1D ราคาประหยัด ประสิทธิภาพใช้ได้

 • HF600
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Youjie รุ่น HF600 หัวอ่านแบบ Area-imaging Scanner อ่านบาร์โค้ด 1D,2Dได้ อ่านบาร์โค้ดจากมือถือได้

 • Honeywell 4850dr
  เครื่องสแกนเอกสาร Honeywell รุ่น 4850dr เครื่องสแกนเอกสาร สแกนเอกสารได้ขนาดใหญ่ถึง A4 สแกนได้เร็ว17หน้าต่อนาที Purpose-Built for Document Imaging: Imager, stand and document tray w...