เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cipherlab 1266

เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย(Bluetooth) หัวอ่านเลเซอร์เส้นเดียว อ่านบาร์โค้ด 1D

ความเร็วในการสแกน 100ครั้ง/วินาที

ครอบคลุมพื้นที่การทำงาน 100เมตร