เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ Honeywell-SP5500 OptimusS

Honeywell-5500 Optimus

Honeywell’s SP5500 OptimusS is a compact portable data terminal designed for retail and light warehouse data collection applicationsincluding inventory, stocking, order-picking and shipping/receiving.

SP5500 OptimusS

หัวอ่านเป็น เลเซอร์
หน่วยความจำ 1MB flash ROM 2MB SRAM
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Cradle IR (USB or RS232 interface)
แบ็ตเตอร์รี่ แบบชาร์จได้ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 100ชั่วโมง