เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ Opticon H15 Mobile Computer

The high performance laser scanner and a simple numeric keypad are merged to a reliable tool for data collection. Data storage can be expanded by the user-accessible micro SD slot for data storage expansion. The housing of the H15 is sealed to IP 54 standards and withstands multiple drops up to 1.5 meter onto concrete.

Opticon H15

ระบบปฎิบัติการ Windows CE 5.0 หน้าจอขนาด 2.4นิ้ว QVGA
หัวอ่านเป็นแบบ Laser อ่านบาร์โค้ด 1D
มี WLAN และ Bluetooth
หน่วยความจำ 64MB RAM,256MB Flash
เพิ่มหน่วยความจำภายนอก(Micro SD Card)ได้
แบ็ตเตอร์รี่ทำงานต่อเนื่องได้มากกว่า 8 ชั่วโมง
IP54