เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ Honeywell-Dolphin 6500 Mobile Computer

Honeywell’s Dolphin® 6500 is a lightweight and versatile mobile computer that provides advanced data collection and real-time wireless communication for in-premise applications in retail, grocery and light-industrial supply chain environments. Multiple keypad options—the 28-key numeric and the 52-key alphanumeric—allow the deliver to be tailored to meet application requirements, as well as user preference.

Dolphin6500

ระบบปฎิบัติการ Windows CE 5.0 หน้าจอขนาด 3.5นิ้ว QVGA
หัวอ่านเป็นแบบ Area Imaging อ่านบาร์โค้ดได้ทั้ง 1D,2D
มี WLAN และ Bluetooth
หน่วยความจำ 128MB RAM,128MB Flash
เพิ่มหน่วยความจำภายนอก(Micro SD Card)ได้ 4GB
แบ็ตเตอร์รี่ทำงานต่อเนื่องได้ 12 ชั่วโมง
IP54