เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ Opticon PHL8112 Mobile Computer

The rugged PHL8112 features an integrated 1D scan engine and a full color 3.5-inch TFT display, with an alphanumeric keypad. Wireless communication occurs via Bluetooth and WLAN.

Opticon PHL8112

ระบบปฎิบัติการ Windows CE 5.0 หน้าจอขนาด 3.5นิ้ว QVGA
หัวอ่านเป็นแบบ Laser อ่านบาร์โค้ด 1D
มี WLAN และ Bluetooth
หน่วยความจำ 128MB RAM,128MB Flash
เพิ่มหน่วยความจำภายนอก(Micro SD Card)ได้
แบ็ตเตอร์รี่ทำงานต่อเนื่องได้มากกว่า 6 ชั่วโมง
IP65