เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ Bitatek-IT8000 PDT Mobile Computer

Bitatek IT8000 is a delicate, robust and rugged Portable Data Terminal (PDT) with highly stable performance and durable design. This device owns excellent data capture and barcode scanning capabilities, and the Bluetooth & Wi-Fi co-existence technology can dynamically synchronize and adjust radio behavior to maximize performance.

ระบบปฎิบัติการ Windows CE 5.0 หน้าจอขนาด 2.8นิ้ว QVGA
หัวอ่านเป็นแบบ Laser อ่านบาร์โค้ด 1D
มี WLAN และ Bluetooth
หน่วยความจำ 128MB RAM,128MB Flash
แบ็ตเตอร์รี่ทำงานต่อเนื่องได้มากกว่า 6 ชั่วโมง
IP54