เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ Honeywell-Dolphin 6100 Mobile Computer

Honeywell’s Dolphin® 6100 is a stylish and reliable mobile computer that provides advanced data collection and real-time wireless communication for in-premise applications including price lookup/audits, inventory management, customer assistance, and merchandising. This pocket-sized device provides mobile workers with the tools needed to streamline tasks, improve productivity, and maximize investment protection.

Dolphin 6100

ระบบปฎิบัติการ Windows CE 5.0 หน้าจอขนาด 2.8นิ้ว QVGA

หัวอ่านเป็นแบบ Area Imaging อ่านบาร์โค้ดได้ทั้ง 1D,2D

มี WLAN และ Bluetooth

หน่วยความจำ 128MB RAM,128MB Flash

เพิ่มหน่วยความจำภายนอก(Micro SD Card)ได้ 4GB

แบ็ตเตอร์รี่ทำงานต่อเนื่องได้มากกว่า 8 ชั่วโมง