เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบพกพา Zebra RW420 Mobile Printer

ความละเอียดการพิมพ์ :203dpi
ความเร็วในการพิมพ์ :3นิ้ว ต่อ วินาที
ระบบการพิมพ์ :แบบใช้ความร้อนโดยตรง(Direct Thermal)
หน่วยความจำ :8MB Flash Memory 16MB SDRAM
ความกว้างในการพิมพ์ :104mm (4.09")
ความยาวในการพิมพ์ :Continous      
การเชื่อมต่อ :USB2.0,Bluetooth
ขนาด

กว้าง6.3"(160mm.) ลึก3.0"(76mm)

สูง 6.9"(175mm) นน.2lbs./0.907Kg