Zebra Mobile Printer

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบพกพาไร้สาย ยี่ห้อ Zebra เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พิมพ์บาร์โค้ด พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์ตั๋ว ต่างๆ ไดัรวดเร็ว