เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบพกพา Zebra MZ220 Mobile Printer

ความละเอียดการพิมพ์ :203dpi
ความเร็วในการพิมพ์ :3นิ้ว ต่อ วินาที
ระบบการพิมพ์ :แบบใช้ความร้อนโดยตรง(Direct Thermal)
หน่วยความจำ :4MB Flash Memory 8MB SDRAM
ความกว้างในการพิมพ์ :48.3mm (1.9")
ความยาวในการพิมพ์ :Continous                  
การเชื่อมต่อ :USB2.0,Bluetooth
ขนาด

กว้าง3.18"(80.8mm.) ลึก2.26"(57.4mm)

สูง 5.34"(135.6mm) นน.70lbs./0.32Kg