กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ

จำหน่าย กระดาษเคมี2ชั้น กระดาษความร้อน กระดาษชั้นเดียว ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ