อุปกรณ์ขายหน้าร้าน (POS)

บริษัท ริบบอน(ไทยแลนด์) จำกัด จำหน่าย อุปกรณ์ขายหน้าร้าน POS เช่น เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ ลิ้นชักเก็บเงิน กระดาษความร้อน กระดาษเคมีสองชั้น ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ฯลฯ