เครื่องพิมพ์บัตร Evolis Card Printer


 • evolis pebble4
  เครื่องพิมพ์บัตรหน้าเดียวแบบพิมพ์เต็มใบ พิมพ์ระบบ Color-Dye Sublimation และ Monochrome thermal transfer ความละเอียดหัวพิมพ์ 300dpi หน่วยความจำ 16 MB OF RAM พิมพ...

 • evolis zenius
  เครื่องพิมพ์บัตรหน้าเดียว แบบพิมพ์เต็มบัตร (Edge to edge printing) พิมพ์ระบบ color dye sublimation และ Monochrome thermal transfer ความละเอียด 300dpi หน่วยความจำ 16MB SRAM ...

 • evolis primacy
  เครื่องพิมพ์บัตรหน้าเดียว หรือ สองหน้า(Option)แบบพิมพ์เต็มบัตร (Edge to edge printing) พิมพ์ระบบ color dye sublimation และ Monochrome thermal transfer ความละเอียด 30...

 • ชุดทำความสะอาดEvolis A5011
  การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์เป็นวิธีที่ง่ายที่จะช่วยรักษาประสิทธิภาพและคุณภาพของการพิมพ์ที่ดีที่สุด ในขณะพิมพ์อาจจะมีฝุ่นผงติดอยู่บนบัตรพลาสติก ทำให้ไปติดภายในเครื่องหรือหัวพิมพ์ ที่...

 • ACL001
  ชุดทำความสะอาด Evolis P/N ACL001 ชุดทำความสะอาด สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร evolis รุ่น Primacy,รุ่น zenius ประกอบด้วย 5 adhesive cards and 5 swabs