เครื่องพิมพ์บัตร Zebra Card Printer


  • zebra P330i
    เครื่องพิมพ์บัตร Zebra รุ่น P330i เครื่องพิมพ์บัตรหน้าเดียวแบบพิมพ์เต็มใบ พิมพ์ระบบ Color-Dye Sublimation และ Monochrome thermal transfer ความละเอียดหัวพิมพ์ 300dpi หน่วยค...